Archive for the ‘samba’ Category

mount -t cifs //192.168.2.10/mrkvosoft-shared-folder/ -o rw,username=kuko,password=moje-super-tajne-heslo,gid=1000,uid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777 /var/www/remote-smb-folder

  • Comments Off on ako mount na linuxe smb windows folder

Ako sa dá rýchlo zdieľať obsah na linuxe od samba 3.0.23 má nie-root užívateľ možnosť pridať share cez net usershare príkaz net usershare add mp3 /home/kuko/mp3 keď chceme plný prístup pre usera "kuko" a prístup pre guestov: net...

  • Comments Off on Rýchla práca so SAMBA – net usershare

Mount - ako pripojiť windows share directory/zložku na svojom linuxe Musíte vedieť v prvom rade užívateľa, jeho heslo a vedieť prístup za roota na vašom PC a samozrejme zložku ktoru chcete pripojiť. Síce nadpis hovorí o "windows network"...

  • Comments Off on Mount – pripojiť windows network zložku