February 18, 2012 | In: samba

Rýchla práca so SAMBA – net usershare

Ako sa dá rýchlo zdieľať obsah na linuxe

od samba 3.0.23 má nie-root užívateľ možnosť pridať share cez net usershare príkaz

net usershare add mp3 /home/kuko/mp3

keď chceme plný prístup pre usera “kuko” a prístup pre guestov:

net usershare add google /home/kuko/Desktop/google/ usershare_acl=kuko:F:guest_ok=y

pre zmazanie užívateľských sharov:

net usershare delete sharename

zoznam:

net usershare list

vysvetlívky:

acl
F – full
R – read only
Prístup pre všetkých – čo je default
acl – Everyone:R

!!! ak nemáte povolené guest v smb.conf nasledujúce nebude fungovať:

usershare allow guests

Share This:

Comments are closed.