Archive for March, 2012

ORACLE verzia 11g - vytvorenie storovanej procedury parametre zadame bez ziadnych dlzok atd. Urcie nie VARCHAR(20), NUMBER(10) atd zle parametre mozeme este rozlisit ci ide vstupny IN, vystupny OUT a este na vstupno/vystupny IN OUT CREATE...

  • Comments Off on Vytvorenie stored procedury v oracli